dimecres, 5 de novembre de 2008

Cerca del tresor: Víctor Català

[Literatura catalana, 1r BAT]Víctor Català és una de les autores més importants de la literatura catalana. Amagada sota un pseudònim masculí, alguns crítics van lloar el seu estil qualificant-lo de "mascle", fent referència, sobretot, a la força del seu llenguatge. En una època en què els autors tractaven de dignificar l'ofici de l'artista davant de la societat i, en conseqüència, quedaven una mica marginats, ella es va veure marginada per molts dels seus companys autors.La recerca

  1. Com es deia Víctor Català? On i quan va néixer i morir?
  2. En quin tipus de família va néixer?
  3. Quin tipus d'educació va rebre?
  4. Amb quins autors es va relacionar?
  5. Quins premis va guanyar?
  6. Quins gèneres va conrear?
  7. Quines són les seves obres més destacades?
  8. En els seus primers anys com a escriptora, va causar un escàndol amb una obra concreta: de quina obra es tractava?
  9. Resumeix l'argument de l'obra anterior (tres línies).
  10. Característiques més importants de l'obra de Víctor Català.


La gran pregunta

Has aprofundit una mica en els aspectes més importants de Víctor Català; també n'estàs llegint una novel·la. Sabries, ara, relacionar les característiques de l'autora amb algun dels fragments que has llegit? Ço és, sabries trobar a Solitud passatges que poguessin exemplificar algunes de les característiques que has estudiat? Tria'n un parell de passatges i comenta quines característiques concretes de Víctor Català hi són presents.


Les pistes


http://www.escriptors.cat/autors/albertc/

http://www.uoc.edu/lletra/noms/vcatala/

http://www.mallorcaweb.com/mag-teatre/novel.la-i-teatre/catala.html#Vida%20i%20obra/

http://www.gaudiallgaudi.com/CL003%20Catala.htm

http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0001810

http://www.auques.cat/auques.php?auca=victorc
Powered by ScribeFire.