dilluns, 26 de novembre de 2007

Saviesa popular

Dites i refranys constitueixen la saviesa popular; hi ha que considera que representen l'esperit d'un poble. Sovint, la transmissió d'aquesta saviesa corre perill, perquè la comunicació entre els seus posseïdors, les persones grans, i els receptors, els joves, està tallada pels milers d'entreteniments que ofereix la nostra societat. Tanmateix, podem fer servir un d'aquest entreteniments, el bloc, per recordar-ne encara que només sigui un refrany o dita cada setmana. I, com que avui som dilluns:

Qui no té por al dilluns, no té por al diable.
Powered by ScribeFire.